YẾN CHƯNG ĐƯỜNG PHÈN

95,000155,000

Thành phần: Yến tươi, đường phèn, gừng tươi

Công dụng: Yến tươi, đường phèn, gừng tươi

Thể tích

75ml, 150ml, 210ml

Liên hệ